Минимален пакет за кремация

Минимален пакет за кремация - 1165,00 лева/без поклонение/

# Услуга Цена
1 Изваждане на смъртен акт Безплатно
2 Кремация 570,00 лева
3 Организация на услугата 150,00 лева
4 Ковчег обикновен 150,00 лева
5 Носене и товарене 100,00 лева
6 Транспорт до хладилна камера 50,00 лева
7 Хладилна камера 40,00 лева
8 Транспорт до крематориум 50,00 лева
9 Некролози 10 бр. и лепило 10,00 лева
10 Връщане на урната 15,00 лева
11 Санитарен плик 30,00 лева