Траурна агенция "Хронос"
Начало
Погребение
Кремация
Допълнителни услуги
Ковчези и урни
Драперии
Венци и аранжировки
Кетъринг
Транспортни средства
Паметници. Помени
Контакти
денонощни телефони
за директен контакт:

032 960 119
032 960 158
0878 586 434
0878 586 003


карта
Кремация
     
 
Минимален пакет услуги при кремация - 650 лв.
 
     
 
1. изваждане на смъртен акт  
безплатно
2. кремация, урна от PVC, табелка с името общинска такса
255 лв.
3. връщане на урната  
25 лв.
4. организация на услугата  
55 лв.
5. ковчег обикновен  
65 лв.
6. доставка на ковчег  
25 лв.
7. носене и товарене /без етажи/  
20 лв.
8. транспорт до София 0.65 лв./км.
195 лв.
9. некролози 10 бр. и лепило  
10 лв.
10. запазване на дата и час за ритуала  
безплатно
11. компетентна информация за всички необходими документи  
безплатно
12. присъствие на траурен агент  
безплатно
   
Крайна цена:  
650 лв.
 
     
  По желание на клиента към "Минимален пакет" могат да се добавят допълнителни траурни стоки и услуги по предварително обявен ценоразпис  
     
     
 
Документи, необходими за извършване на кремация и полагането на урна в нова ниша:
 
     
 
1. Съобщение за смърт.
2. Разрешително за кремация.
3. Лична карта на починалия.
4. Документ, удостоверяващ пряка родинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
5. Декларация по образец.
 
     
     
 
Документи, необходими за извършване на кремация и полагането на урна в наследствено гробно място или ниша:
 
     
 
1. Съобщение за смърт.
2. Разрешително за кремация.
3. Лична карта на починалия.
4. Документ, удостоверяващ пряка родинска връзка между сега починалия и лицето, даващо съгласие за кремация.
5. Декларация по образец.
6. Квитанция за платена ниша (ако нямате квитанция, служителите на "Хронос" ще направят необходимата справка в регистрите на "Техническа служба").
7. Удостоверение за наследници на първия положен в нишата.
8. Ако сега покойникът не е пряк роднина, попълват се декларации по образец от всички наследници, че са съгласни да се извърши полагането на урна в наследствена ниша или наследствено гробно място.
 
     
     
 
design&support: www.need.bg